BREGUET NO 178.

//BREGUET NO 178.
BREGUET NO 178.2018-09-25T13:57:52+00:00

BREGUET NO 178.

Sold to Napoleon Bonapart on the 24th April 1798